MTA – chladiče s vysokou energetickou účinností

10.10.2022

Nároky směrnic Evropské unie na energetickou účinnost chladičů a jejich dopad na životní prostředí se neustále zvyšují. Společnost MTA však garantuje, že její chladiče směrnice EU splňují.

MTA – chladiče s vysokou energetickou účinností

Nároky směrnic Evropské unie na energetickou účinnost chladičů a jejich dopad na životní prostředí se neustále zvyšují. Společnost MTA však právě na tyto aspekty svých chladičů vždy kladla velký důraz.

Energetická účinnost chladičů je Evropskou unií regulována prostřednictvím směrnice (EU) 2016/2281 o ecodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (uváděny také jako ErP – Energy-related Products). Směrnice udává minimální normy účinnosti a mezní hodnoty emisí chladících a topných zařízení.

Výrobce MTA garantuje, že všechny jeho chladiče tyto nové požadavky Evropské unie splňují a zaručují deklarované údaje a úrovně spotřeby energie dle požadovaných norem.

SEPR - index účinnosti pro chladicí jednotky průmyslových procesů MTA

Index SEPR (Koeficient sezónní energetické účinnosti) slouží pro aplikace průmyslového chlazení a rozumí se jím účinnost procesního chladiče za standardních podmínek, reprezentativní z hlediska změn zátěže a okolní teploty během roku. Konkrétně je koeficient SEPR vypočten jako podíl roční potřeby chlazení a roční spotřeby elektrické energie.

Kompletní portfolio chladicích jednotek MTA splňuje předpisy EcoDesign ErP SERP Tier2. Přesně tak, jak je aktuálně požadováno pro průmyslové aplikace.

Řada TAEevo TECH, která byla vyvinuta speciálně pro průmyslové využití, mimo jiné disponuje širokým teplotním pásmem (-24,9 °C až +30 °C). Nabízí tak jak Index SEPR HT (pro výstupní teplotu vody 2–12 °C), tak index SEPR MT (pro záporné výstupní teploty vody až do -8 °C). Tyto indexy však splňují i další řady MTA.

Celý sortiment chladičů MTA vlastní také certifikáty Eurovent Certita (ECC), které slouží k ověření výkonnostní úrovně produktů HVAC na evropském trhu.

Směrnice Ecodesign ErP, která je plně v souladu s potřebami aplikací průmyslového chlazení a certifikace Eurovent, dohromady zaručují zvýšenou a plně vyhovující energetickou účinnost a certifikované výkony. Cílem je zajištění přesnosti deklarovaných údajů, snížení dopadů na životní prostředí a zvýšení důvěry zákazníků.