Průmyslové chladiče vody MTA - "FREECOOLING"

Free cooling (volné chlazení) využívá nízkých venkovních teplot pro výrobu chladu (chladicí vody) bez nutnosti používání kompresorového chlazení. Provoz free-coolingu je z energetického hlediska velice nenáročný.

Průmyslové chladiče MTA Freecooling

Průmyslové chlazení ARIES Freecooling

Chladič ARIES FREECOOLING združuje kompresorovou chladící jednotku a suchý atmosférický chladič. Je konstruována tak aby za určitých klimatických podmínek dokázala ochladit vodu na požadovanou teplotu jen s minimem elektrické energie pro provoz ventilátorů. Tímto se stává energeticky výhodným zařízením se sníženými náklady na provoz. Regulátor vyhodnocuje podle okolní teploty, které chlazení je momentálně nejvýhodnější.
 

Dokumentace k průmyslovému chlazení Aries Freecooling  (formát PDF 2,2 MB, anglická verze)

 


Rozdíl mezi teplotou okolního vzduchu a teplotou chladícího media v zařízení je neustále monitorován mikroprocesorem, který, jakmile to podmínky dovolí, tak automaticky aktivuje suchý atmosférický chladič a odklotí tok chladícího média za pomoci trojcestného modulačního ventilu. Mikroprocesor nezávisle ovládá oba systémy a maximalizuje úsporu energie a zárověň optimalizuje výkon chladicího cyklu.

 

Možné verze průmyslových chladičů ARIES Freecooling

 

  • N standardní verze
  • SN tichá verze
  • SSN ultratichá verze
  • Verze pro nízkou teplotu prostředí (min. -15° C).

Mikroprocesorové řízení systému

Mikroprocesor řídící cladící zařízeníMikroprocesor nezávisle ovládá oba systémy a maximalizuje úsporu energie a zárověň optimalizuje výkon chladicího cyklu. Na obrázku je podsvícený PGD terminál.

 

 

Trojcestný ventil

Trojcestný ventil Trojcestný modlační ventil řídící tok media mezi kompresorovou chladící jednotkou a suchým atmosférickým chladičem. Tento Servem řízený třícestný modulační hydraulický ventil je dodáván jako standard.

 

 

Oddělení systému

Separované jednotky Samostatné sekce pro maximální využití efektu Freecoolingu.

 

 

 

Úspora energie

Úspornost systému Znázornění úspory energie na grafu