Rozvody tlakového vzduchu

Provádíme rozvody tlakového vzduchu pro materiály, jako je plast, ocel, nerez a hliník. Klientům zajišťujeme pro tyto typy potrubí také revize a tlakové zkoušky.

K čemu slouží rozvody stlačeného vzduchu?

Rozvody stlačeného vzduchu hrají klíčovou roli v mnoha průmyslových odvětvích a výrobních procesech. Úkolem těchto rozvodů je distribuce stlačeného vzduchu ze šroubových kompresorů k jednotlivým spotřebičům a nástrojům, čímž hrají klíčovou roli v efektivním a bezproblémovém fungování celého systému. Systém rozvodů umožňuje regulovat tlak a průtok vzduchu v závislosti na specifických požadavcích jednotlivých spotřebičů. Rozvody od naší firmy Kompresory a chlazení s.r.o. mohou zahrnovat filtrační systémy pro odstranění nečistot, kondenzátu a oleje ze stlačeného vzduchu, čímž se zajišťuje jeho optimální kvalita pro dané použití. Celý systém vybavujeme senzory a měřicími přístroji pro sledování tlaku, průtoku a teploty vzduchu v reálném čase. Rozvody stlačeného vzduchu od našich specialistů splňují veškeré bezpečnostní normy a předpisy, čímž minimalizují rizika úrazů a poškození šroubových kompresorů, spotřebičů nebo jiných souvisejících zařízení.

Rozvody tlakového vzduchu a jejich výhody 

Kvalitní systém rozvodů od naší firmy přináší zákazníkům mnoho benefitů. Efektivní distribuce stlačeného vzduchu snižuje energetické ztráty a optimalizuje provoz šroubového kompresoru. Další výhodou je snížení prostojů, jelikož profesionálně provedené rozvody vzduchu minimalizují riziko poruch a přerušení činnosti provozu způsobených úniky vzduchu nebo poškozením potrubí. Kvalitní stlačený vzduch bez nečistot a kondenzátu zároveň prodlužuje životnost pneumatických nástrojů a zařízení. V neposlední řadě můžeme zmínit také zlepšení podmínek v pracovním prostředí díky snížení hluku a množství prachu ze stlačeného vzduchu. 

MÁM ZÁJEM O ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU

Používané materiály pro rozvody vzduchu

Pro rozvody stlačeného vzduchu využíváme několik materiálů. Před výběrem vhodného materiálu pro váš projekt doporučujeme zvážit několik faktorů, jako jsou tlakové a teplotní požadavky, chemická odolnost, hygienické požadavky, provozní podmínky, cenové náklady nebo estetické požadavky. Nebojte se proto kdykoliv kontaktovat náš tým, který vám doporučí ideální materiál pro rozvody stlačeného vzduchu ve vaší firmě.

•    Plastové potrubí (PPR)

Lehký materiál vhodný pro instalace v místech s omezenou nosností. Díky flexibilitě umožňuje vedení potrubí i v náročných prostorech. Odolnost proti korozi zaručuje spolehlivost ve vlhkém a chemicky agresivním prostředí. Jedná se o cenově dostupnou variantu, která je ideální pro tichý provoz.  Plastové potrubí doporučujeme pro nízké a střední tlaky v provozu, který nevyžaduje vysokou tepelnou odolnost. Tento materiál využijete například u rozvodů pro pneumatické nářadí a nástroje, ovládání pneumatických ventilů a armatur nebo pro laboratorní a lehký průmysl. 

•    Lisované pozinkované potrubí – lisovaná uhlíková ocel

Tento materiál je velmi pevný a odolný, díky čemuž se hodí pro vysoké tlaky a náročné provozní podmínky. Pozinkovaná povrchová úprava zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Lisovací spojky zaručují rychlou montáž bez nutnosti svařování. Lisované pozinkované potrubí je vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví, zejména pro stavební průmysl. Kvůli riziku kontaminace jej nedoporučujeme pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Díky svým vlastnostem se ocelové potrubí hodí pro venkovní i vnitřní použití. 

•    Lisované nerezové potrubí

Potrubí z tohoto materiálu má vysokou odolnost proti korozi a chemikáliím a zároveň splňuje přísné hygienické normy. Materiál je odolný vůči vysokým teplotám a tlakům, což z něj činí skvělou volbu pro podniky, kde jsou náročné provozní podmínky. Díky těmto benefitům se lisované nerezové potrubí hodí zejména pro farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl včetně lékařských a laboratorních aplikací. Rozvody z nerezového potrubí zaručují dlouhou životnost, nízké nároky na údržbu a esteticky atraktivní vzhled.

•    Svařované ocelové potrubí 

Ze všech materiálů pro rozvody stlačovaného vzduchu je svařované ocelové potrubí nejpevnější a nejodolnější variantou, které nabízí dlouhou životnost. Ocelové potrubí snese extrémní tlaky a teploty i při velmi náročných aplikacích. Veškeré opravy lze snadno zvládnout pomocí svařování. Rozvody ze svařované oceli jsou ideální pro velké průmyslové provozy s náročnými podmínkami, přepravu agresivních kapalin nebo těžký průmysl a energetiku. 

•    Montované nerezové potrubí

Jedná se o modulární systém s rychlou a snadnou montáží bez nutnosti svařování. Technologie umožňuje jakékoliv demontáže pro snadné změny a úpravy rozvodů. Jelikož je tento typ potrubí spolehlivě odolný proti korozi a chemikáliím, nachází své uplatnění především ve farmacii a potravinářském průmyslu včetně provozů se zaměřením na chemický a laboratorní průmysl. Montované nerezové potrubí nabízí také esteticky atraktivní vzhled.

•    Montované hliníkové potrubí

Potrubí z montovaného hliníku je lehké a odolné proti korozi, což je výhodné pro venkovní instalace. Materiál má dobré mechanické vlastnosti a příjemný vzhled, který lze využít pro viditelné rozvody. Mezi další výhody patří snadná montáž i demontáž včetně nízké hlučnosti. Tento typ rozvodů stlačeného vzduchu je vhodný pro pneumatické systémy v průmyslových provozech včetně dílen a garáží.

Zajištění revize a tlakové zkoušky rozvodů

Pravidelná revize rozvodů tlakového vzduchu je nezbytná pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Tyto činnosti zajišťujeme v souladu s aktuálně platnými normami a předpisy. Tlaková zkouška se provádí za účelem ověření hermetičnosti a maximálního tlaku, které rozvody zvládnou. Provádí se za provozního tlaku, případně za tlaku vyššího o 10 %, maximálně však do tlaku dovoleného výrobcem.
Revize zahrnuje následující činnosti:
•    Vizuální kontrolu rozvodů včetně potrubí, spojů, armatur a dalších komponent
•    Kontrolu těsnosti rozvodů tlakovým vzduchem
•    Kontrolu funkčnosti pojistných ventilů a dalších bezpečnostních prvků
•    Měření tlaku v rozvodech
•    Kontrolu dokumentace k rozvodům
Po úspěšném provedení revize a tlakové zkoušky je vydáno osvědčení o revizi a tlakové zkoušce. Toto osvědčení slouží jako doklad o tom, že rozvody tlakového vzduchu splňují všechny požadavky na bezpečnost a spolehlivost.

Jak probíhá realizace rozvodů tlakového vzduchu?

Naši specialisté provedou nejprve detailní analýzu vašich potřeb a požadavků. Navrhneme optimální řešení rozvodů tlakového vzduchu s ohledem na váš šroubový kompresor, požadovaný tlak a průtok vzduchu, rozložení spotřebičů a další faktory. Zkušený tým techniků z našeho týmu poté provede montáž rozvodů tlakového vzduchu dle schváleného projektu s využitím moderních technologií zajišťujících rychlou, přesnou a kvalitní instalaci. Po dokončení montáže proběhnou tlakové zkoušky pro ověření hermetičnosti a maximálního tlaku rozvodů. Součástí je i revize dle platných norem a předpisů. Jakmile budou veškeré práce hotové, vystavíme vám osvědčení o provedení tlakové zkoušky a revize a poskytneme záruku na provedené práce a použité materiály. Následně již budete moci rozvody stlačeného vzduchu plně využívat v reálném provozu. 

Ukázky rozvodů tlakového vzduchu