Průmyslové chladiče vody MTA - ARIES Tech

Chladiče kapaliny představují ideální příklad návrhu řešení na úsporu energie ve všech provozních podmínkách. Technické řešení průmyslového chlazení ARIES Tech přispívá ke snížení provozních nákladů a samozřejmě také k ochraně životního prostředí.

Průmyslové chladiče MTA - Aries Tech

Průmyslové chlazení  ARIES TECH - základní charakteristika

Průmyslový chladič vody model „ARIES Tech" je kompaktní kompresorová vzduchem chlazená chladící jednotka, určená pro chlazení vody průmyslových technologií i klimatizací. Hydraulický modul lze podle potřeby integrovat do jednotky. Představuje akumulační nádrž chladné vody o objemu u řady AST 070 - 080 je to 200 litrů a u řady AST 090 -140 je to 400 litrů, oběhové čerpadlo, expanzní nádrž s automatickým doplňováním vody a odvzdušňováním. Zajišťuje akumulaci chladné vody a zabraňuje velkým výkonnostním špičkám z technologie. V chladivovém okruhu jsou použity hermetické SCROLL kompresory PERFORMER. Standardně je plněno ekologické chladivo R 410a. Jednotka má vlastní regulaci výkonu a je vhodná pro plně bezobslužný provoz ve venkovním prostředí. Ovládání chladiče a nastavování požadovaných provozních hodnot je pomocí mikroprocesorové karty DIXELL, který zahrnuje ovládací panel "xDrive". Tento typ jednotky také umožňuje využití zpětného zisku tepla (20%, 50% až 100%). Provedení jednotky se dále dělí na verze N/SN/SSN s rozdílnou hlučností.

Standardní výbava průmyslového chlazení ARIES TECH

 • Ekologické chladivo R410a
 • Hermetické SCROLL kompresory
 • Elektrické napájení 400V/3f/50Hz
 • Mikroprocesorová řídící karta xDrive
 • Nerezový deskový výparník pájený mědí
 • Axiální ventilátory s krokovou regulací
 • Ochrana třídy IP54

Možné verze průmyslových chladičů ARIES TECH

 • N standardní verze
 • SN tichá verze                                                                                                                           
 • SSN ultratichá verze
 • H vysoké teploty okolí

Hlavní výhody průmyslových chladičů ARIES TECH

 • Snížení hlučnosti díky možnosti volby mezi čtyřmi rozdílnými verzemi
 • Vysoká úspora energie díky COP
 • Maximální exektivita díky interním oddělovacím přepážkám mezi ventilátory
 • Provoz za vysokých okolních teplot díky odlehčení kompresorů
 • Celkově malé rozměry a to i s integrovanou hydraulickou sadou
 • Jednoduchá instalace a servis díky lehce přístupným komponentům
 • Mikroprocesorová karta s jednoduchým ovládáním a pGD displejem
 • Kompatibilita snejmodernějšími nadřazenými řídícími systémy a BMS rozhraním.

Ohled na životní prostředí

Ekologické chladivo R410A (ODP=O) s vynikající tepelnou vodivostí spolu s nízkou úrovní příkonu Scroll kompresoru snižuje dopady na životní prostředí a minimalizuje plýtvání energií. Recyklovatelné a vysoce kvalitní materiály zajišťují ohled na životní prostředí a snižují uhlíkovou stopu.
 

Mikroprocesorové řízení

Řízení chladiče mikroprocesoremSoučástí výbavy chladiče je semigrafický uživatelský terminál s multifunkčními tlačítky zobrazující dynamické ikony na displeji. Mikroporocesor má vysokou výpočetní kapacitu a přívětivé uživatelské rozhraní.

 

 

 

Trubkové výparníky

Trubkové výparníkyK dispozici je řešení buď s deskovými nebo trubkovými výparníky (pouze pro AST).

 

 

Zásobník

ZásobníkČerpadlo sekci může být buď s nebo bez akumulační nádrže.

 

 

 

 

 

 

Optimalizace výkonu

Optimalizace výkonu Optimalizace výkonu chladiče v nejčastějších provozních podmínkách díky multiscroll logiku.