Průmyslové chladiče vody MTA - TAevo TECH

Zařízení „TAEevo TECH“ je kompaktní kompresorová chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem, určená pro chlazení vody průmyslových technologií.

Průmyslové chladiče TAEevoTECH

Zařízení „TAEevo TECH“ je kompaktní kompresorová chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem, určená pro chlazení vody průmyslových technologií. Konstrukční řešení kondenzátoru umístěného na jedné straně chladiče je úsporou pro prostorové umístění. Integrovaný hydraulický modul o objemu 25 až 500 litrůzajišťuje akumulaci chladné vody, ale také zabraňuje velkým výkonnostním špičkám z technologie. Jednotky řady průmyslových chladičů 081-602 jsou vybaveny hermetickými SCROLL kompresory PERFORMER. Standardně je v nich plněno ekologické chladivo R410A.

Dokumentace:
Anglická verze dokumentace k   chladičům TAEevo TECH  i s jednotkami 702 a 802 (formát PDF 2,22 MB )
 

Standardní vlastnosti průmyslových kompresorů TAEevo TECH

 • Je použito ekologické chladivo R410A s vynikající tepelnou vodivostí
 • Hermetické Scroll kompresory
 • Vysoce účinný výparník s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami
 • Pozinkované plechy s epoxidovým nátěrem, jednotka je určena do venkovního prostředí
 • Axiální ventilátory z pozinkované oceli nebo lité hliníkové či plastové lopatky půlkruhového tvaru
 • Vzduchem chlazené kondenzátory jsou namontovány na jedné straně chladiče
 • Zásobní nádrž o konstrukčním tlaku 6 bar  je vybavená čerpadlem P3 (za příplatek P5), plnícím a vypouštěcím ventilem a tlakoměrem
 • Vnitřní hydraulický obtok mezi vstupním a výstupním připojením chladiče
 • Elektronický snímač hladiny s funkcí kontroly vodivosti vody
 • Spínače vysokého a nízkého tlaku chladiva
 • Tlakoměry chladiva
 • Mikroprocesorové řízení
 • Stupeň krytí IP54 (¨mod. 031-602) nebo IP44 (mod. 015-020)
 • Monitoring fází sledujících výpadek a sled fáze
 • Ohřívač olejové náplně skříně kompresoru.

Hlavní výhody průmyslových kompresorů TAEevo TECH

 • Chladivo R410A je médium šetrné k životnímu prostředí (s nulovým potenciálem k poškození ozonové vrstvy), která poskytuje vysoké výkony díky vynikající tepelné vodivosti;
 • Inovativní konfigurace výparníku v nádrži byla navržena speciálně pro chlazení průmyslových procesů. Umož­ňuje spolehlivý provoz i při vysoké rychlosti průtoku (s malou tlakovou ztrátou) a je kompatibilní s přítomností kontaminovaných procesních kapalin;
 • Jednotka je určena do venkovního prostředí
 • Velká nádrž se studenou vodou udržuje teplotu vody na výstupu konstantní i při proměnlivých podmínkách zatížení;
 • Scroll kompresory zajišťují vysokou účinnost, vynikající výkon a zvýšené úspory energie;
 • Plug-in řešení (tzv. připojit a spustit) s integrovaným čerpadlem a nádrží dokonale vyhovuje potřebám průmys­lového uživatele;
 • Třída ochrany IP54 nebo IP44 činí chladič TAEevo Tech vhodným pro venkovní instalaci;
 • Rozšířené provozní limity: Chladiče TAEevo Tech se standardně používají pro teploty vstupní vody až do 35°C a dodává výstupní teploty až do -10°C. Chladič TAEevo Tech pracuje při okolní teplotě až do 46°C a minimální okolní teplotě do -5 °C (do -20°C s volitelným příslušenstvím);
 • Rozsáhlý sortiment příslušenství a sad umožňuje, aby každá jednotka vyhověla specifickým požadavkům zá­kazníka;
 • Chladicí okruh je vhodný pro atmosférické i tlakové uzavřené okruhy (až 6 bar)
 • Komplexní bezpečnostní vybavení včetně tlakových spínačů, monitoringu fází, čidel námrazy, snímačů hladiny, vyhřívání kompresorů a vnitřního hydraulického obtokového okruhu

Vyšší energetická účinnost

Energetická účinnost

Zejména díky energeticky účinným Scroll kompresorům. předimenzovanému výparníku a chladivu R410A dosahuje zařízení TAEevo Tech špičkových úrovní energetické účinnosti. V kombinaci s nízkými nároky na údržbu představuje zařízení TAEevo velmi úsporné řešení s dlouhou životností.

 

Ohled na životní prostředí

Ekologické médium

Ekologické chladivo R410A (ODP=O) s vynikající tepelnou vodivostí spolu s nízkou úrovní příkonu Scroll kompresoru snižuje dopady na životní prostředí a minimalizuje plýtvání energií. Recyklovatelné a vysoce kvalitní materiály zajišťují ohled na životní prostředí a snižují uhlíkovou stopu.

 

Mikroprocesorové řízení IC208CX

Mikroprocesorové řízení

Chladič TAEevo Tech je vybaven novou, moderní řídicí mikroprocesorovou technologií, všechny modely jsou osazeny unikátním digitálním řízením IC208CX. Obsáhlý digitální displej uživatele plně informuje o správném provozu jednotky, o varováních a alarmech.


 

Uživatelská přívětivost

Uživatelská přívětivost

Princip činnosti jednotky je zobrazen na jednoduché a intuitivní schématu okruhu s novým designem. Význam kódu hlavních alarmu, které se na displeji ovladače zobrazují, jsou proto snadno pochopitelné i bez pomoci návodu k použití, čímž se usnadňuje činnost údržby.

 

 


 

 

 

Technické parametry průmyslových chladičů MTA TAEevo TECH

Technické parametry průmyslových chladičů MTA TAEevo TECH