Olej ve stlačeném vzduchu

28.09.2022

Stlačený vzduch vždy obsahuje cizí příměsi s negativním vlivem na provoz technologie i případnou kvalitu výrobků. Častou a velmi nežádoucí příměsí ve stlačeném vzduchu je například olej.

Olej ve stlačeném vzduchu

Stlačený vzduch vždy obsahuje nějaké cizí příměsi s negativním vlivem na provoz technologie i případnou kvalitu výrobků. Příměsi nebo nečistoty ve stlačeném vzduchu mohou být ve formě vodní páry, prachu nebo oleje.

Právě olej je ve stlačeném vzduchu častou a velmi nežádoucí příměsí. Způsobovat může například degradaci těsnění, znečištění strojů a výrobků, které přichází se stlačeným vzduchem do styku. Nejvíce nežádoucí je olej ve stlačeném vzduchu během nanášení nátěru anebo ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu. Právě tam je potřeba pracovat s co nejčistším vzduchem a je vhodné dodržovat třídu znečištění 1 dle normy ISO 8573-1.

Jak dosáhnout co nejčistšího stlačeného vzduchu?

U olejových kompresorů je zásadní dodržovat a zejména nepřekračovat předepsanou teplotu oleje v rozmezí kolem 90 °C. Zvýšení teploty oleje již o 10 °C způsobuje výrazné navýšení odparu oleje a jeho následnou kondenzaci v potrubí a na výrobcích. Dochází také ke zkracování životnosti filtrů, separátorů oleje z kondenzátu a případně i náplně uhlíkových filtrů.

Důležité je nezapomínat na to, že ani bezolejový kompresor nezamezí pronikání nečistot do rozvodů. Kompresor totiž nasává již znečištěný vzduch z okolního prostředí a tyto nečistoty následně koncentruje při stlačování vzduchu. Je tak nutné následné ošetření filtrací.

Další kroky k dosažení čistšího stlačeného vzduchu

  • Pravidelné čištění chladiče kompresoru, aby se nezvyšovala teplota oleje
  • Pravidelná výměna separátoru oleje kompresoru
  • Pravidelná výměna filtrů mechanických částic (separují kapičky oleje)
  • Použití kvalitnějších syntetických olejů (při trvale zvýšené teplotě oleje nad 95 °C)
  • Pravidelná výměna náplně uhlíkové filtrace (v případě jejího používání)
  • Měření obsahu oleje ve stlačeném vzduchu (ve větších provozech a vzhledem k obtížnosti odhadu stavu uhlíkových filtrů)