Školení Sigma Air Management 4.0

04.04.2023

Naši technici se letos v lednu zúčastnili školení na inovativní řídící systém Sigma Air Management 4.0. Systém zajišťuje úsporu nákladů na energie, a zároveň spolehlivější, bezpečnější a efektivnější produkci stlačeného vzduchu.

Naši kolegové ze servisního a obchodně technického oddělení se letos v lednu zúčastnili školení na inovativní nadřazený řídící systém Sigma Air Management 4.0 u partnerské společnosti KAESER Kompressoren. Systém zajišťuje úsporu nákladů na energie, a zároveň spolehlivější, bezpečnější a efektivnější produkci stlačeného vzduchu.

Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) dokáže s bezprecedentní úrovní účinnosti řídit a monitorovat provoz všech komponentů stanice, jako jsou kompresory, sušičky a filtry.

Systém aktivně podporuje energetický management podle normy ISO 50001 a umožňuje tak kompletní analýzu energetické situace. Algoritmus využívá minulou spotřebu stlačeného vzduchu k určení budoucí poptávky. Systém zaznamenává, ukládá a vizualizuje provozní data a stav údržby. Díky tomu dokáže v rané fázi rozpoznat případné odchylky a poruchy, které mohou být okamžitě a efektivně odstraněny.

Nový systém řízení stlačeného vzduchu je tak cestou k ještě efektivnějšímu, spolehlivějšímu a energeticky úspornějšímu provozu vaší stanice.