Tlakové nádoby (vzdušníky)

29.07.2024

Tlakové nádoby, označované také jako vzdušníky, slouží k uchovávání stlačeného vzduchu a jsou nedílnou součástí kompresorových zařízení. Vyrovnávají tlak v systému a snižují četnost vypínání a zapínání kompresoru, čímž prodlužují jeho životnost a snižují spotřebu energie.

Význam

Tlakové nádoby, označované také jako vzdušníky, slouží k uchovávání stlačeného vzduchu a jsou nedílnou součástí kompresorových zařízení. Jejich důležitou funkcí je vyrovnávání tlaku v systému (expanzní funkce). Tlak z kompresoru totiž běžně pulzuje a kolísá. Tlaková nádoba tak snižuje četnost vypínání a opětovného zapínání kompresoru, čímž prodlužuje jeho životnost. Tlaková nádoba navíc snižuje spotřebu energie, a tím šetří provozní náklady.

Nastřádaná zásoba dále kryje krátkodobou vyšší spotřebu stlačeného vzduchu, než jakou je schopen kompresor konstantně dodávat.

Ve vzdušníku také dochází k ochlazování stlačeného vzduchu a následné kondenzaci vody, která je ve stlačeném vzduchu obsažena. Díky tomu je možné nežádoucí vodu z celého systému snadněji vyloučit.

Výběr

Výběr vzdušníku závisí na velikosti kompresoru, respektive na množství vyrobeného stlačeného vzduchu. Čím více stlačeného vzduchu je kompresor schopen vyrábět, tím musí být kapacita vzdušníku vyšší. Stanovení ideální velikosti vzdušníku je však komplexní záležitostí a mělo by být vždy provedeno odborníky.

Z hlediska tvaru je možné vybírat mezi stojatými a ležatými vzdušníky. Konkrétní výběr zpravidla závisí na podmínkách prostoru, kde je kompresorová stanice umístěna.

Ležaté tlakové nádoby je možné umístit pod stroji nebo v nízkých prostorech. Mají zpravidla větší kapacitu, proto jsou vhodné pro výkonnější kompresory. Vodorovná poloha nabízí větší stabilitu, nehrozí tak jejich převrácení.

Kapacita stojatých vzdušníků bývá menší. Proto jsou vhodné spíše k menším kompresorům. Stojatá poloha není ideální z hlediska stability, a tak je nutné vzdušník pečlivě zajistit. Tvarově se však hodí do většiny prostorů.

Dnes jsou již dostupné i tlakové nádoby se zinkovou povrchovou úpravou, která brání korozi a prodlužuje životnost. Pozinkované vzdušníky je tak možné umístit ve venkovním nebo vlhkém prostředí.

Revize

Při přetlakování se tlakové nádoby mohou v nejhorším případě roztrhnout. Vztahují se na ně proto patřičné normy ČSN 690010 a ČSN 690012, které zaručují jejich bezpečný provoz.

Výchozí revize

Provádí se před uvedením vzdušníku do provozu

Provozní prohlídka

Tu je nutné provést do 14 dnů od uvedení vzdušníku do provozu a poté ji 1x ročně opakovat.

Vnitřní revize

Kontrola vnitřní i zevní strany nádoby včetně všech otvorů pro armatury a konstrukci. Provádí se každých 5 let. Po každé vnitřní revizi je nutné provést také zkoušku těsnosti provozním přetlakem.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí zkušebním přetlakem nehořlavou kapalinou každých 9 let. Dříve je nutné provést zkoušku v případě opravy nádoby, přemístění nebo provozní přestávky delší než 2 roky.