Šroubové kompresory DSD X

Dodávané množství 3,5 - 26,6 m³/min – tlak 5,5 až 15 bar

Šroubové kompresory KAESER 75 - 160 kW DSD X nová verze dokumentace v němčině (PDF 2016 DE)

Šroubové kompresory KAESER 75 - 160 kW DSD X nová verze dokumentace v angličtině (PDF 2016 EN)

Šroubové kompresory KAESER 75 - 160 kW DSD X staší verze česky (PDF 2014 CZ)

Kompresory KAESER DCDKompresory DSD/DSD X

Jako základ slouží nové šroubové kompresory řady DSD a DSDX s energeticky úsporným pohonem 1:1. Díky velkoryse dimenzovaným kompresorovým blokům s rotory 
SIGMA PROFIL a nízkými otáčkami pracují výjimečně účinně a vynikají dlouhou životností a spolehlivostí při minimálních nákladech na životní cyklus.

Kompresor vždy podle potřeby: modularita s maximální hospodárností

Šroubové kompresory DSD a DSDX lze kombinovat s měničem kmitočtu SFC, aby bylo možné měnit otáčky pohonu. Konstrukční řadu DSD lze dodatečně vybavit chladivovou 
sušičkou.

Inteligentní modulární koncepce zařízení T-SFC nabízí pro každou aplikaci odpovídající provedení. Modul chladivové sušičky (C) přetváří standardní šroubový kompresor na 
kompaktní kompresorovou stanici, která vyrábí vysušený tlakový vzduch vyhovující nejnáročnějším požadavkům. Rozšířením o modul SFC (B) získává kompresor pohon 
s regulací otáček a dokáže se automaticky přizpůsobit požadavkům na tlakový vzduch. Firma KAESER přirozeně dodává libovolné kombinace těchto tří modulů.

Co očekáváte od kompresoru s volitelnými proměnlivými otáčkami pohonu nebo chladivovou sušičkou?

Zásobování tlakovým vzduchem musí pracovat především spolehlivě a hospodárně a musí trvale dodávat tlakový vzduch konstantní kvality. To zní jednoduše, přesto jsou tyto 
vlastnosti ovlivňovány nejrůznějšími faktory. Například energetické náklady během životnosti kompresoru několikanásobně převýší investiční náklady. Rozhodujícími kritérii jsou nízká spotřeba energie a spolehlivost kompresorů. Rovněž je důležitá kvalita tlakového vzduchu bez obsahu kondenzátu a odpovídajícíh konkrétních aplikací. 
To zvyšuje provozní bezpečnost zařízení a snižuje náklady na údržbu sítě tlakového vzduchu pro nástroje pneumatické techniky, pneumatické ovládání a vše, co využívá pro 
svůj pohon tlakový vzduch.

Kompresor DSD T –  s prostorově nenáročnou chladivovou sušičkou

Zařízení DSD se volitelně dodávají s vestavěnou chladivovou sušičkou. Kompresor a sušička jsou instalovány v oddělených skříních. Samostatné chladicí otvory a chladicí 
systémy přispívají k větší provozní spolehlivosti.

Nové šroubové kompresory DSD T splňují veškeré představitelné požadavky a jsou spolehlivé a hospodárné v provozní praxi. Tyto kompletní systémy na výrobu tlakového vzduchu s vestavěnou chladivovou sušičkou jsou úsporným a spolehlivým zdrojem tlakového vzduchu nejvyšší kvality. Kompresor i chladivová sušička jsou umístěné 
v oddělených skříních. To zvyšuje spolehlivost a přispívá ke spolehlivému provozu i při teplotách okolí do +45 °C.

Smontováno a připraveno k provozu

Modul chladivové sušičky je namontován do standardního zařízení v samostatné skříni a připravený k provozu. Dostatek místa umožnil velkoryse dimenzovat všechny 
komponenty chladivové sušičky. Díky prostorovému osamostatnění je přitom sušička izolovaná od působení tepla vznikajícího v průběhu procesu komprese vzduchu. Díky 
optimálnímu chlazení pracuje zařízení spolehlivě až do teploty okolí o hodnotě +45 °C.Všechny komponenty pro údržbové práce jsou velmi dobře přístupné, což představuje další výhodu, protože to přispívá k dostupnosti zařízení. Ložiska hnacího motoru a ventilátorového motoru lze dodatečně mazat zvenku. 

Kompresor DSD/DSDX SFC –  důsledná hospodárnost

Pro zařízení DSD a DSDX je volitelně k dispozici pohon SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC) s proměnlivými otáčkami. Měnič kmitočtu SFC a kompresor tvoří kompaktní, pevně propojenou jednotku s nízkými prostorovými nároky a krátkými komunikačními dráhami mezi regulační elektronikou a hnacím motorem. Vše je předinstalováno a prošlo zkouškou.

Šroubové kompresory řady DSD/DSDX přinášejí díky velkým a účinným kompresorovým blokům, rotorům s účinným SIGMA PROFILem a pohonu 1:1 bez přenosových ztrát skutečnou úsporu energie. Platí to samozřejmě také pro zařízení vybavená měničem kmitočtu SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC).

Úspora energie bez kompromisů

Kompresory KAESER řady DSD/DSDX SFC jsou obzvláště hospodárné šroubové kompresory s přímým pohonem 1:1 a regulací otáček. Pomalu běžící, velké kompresorové bloky s energeticky úsporným SIGMA PROFILem vykazují skvělý výkon v celém regulačním rozsahu. Bloky DSD/DSDX SFC jsou 100 % schopné plného zatížení bez nutnosti zvýšené údržby. Přímý pohon 1:1 pracuje zcela bez provozních ztrát, které jsou u převodových konstrukcí nevyhnutelné. Obsahuje méně konstrukčních dílů. Tím se zvyšuje spolehlivost a životnost. Zároveň se výrazně snižuje hlučnost zařízení. Přímý pohon KAESER 1:1 tedy šetří třikrát: za prvé při přenosu síly, za druhé při spotřebě energie a za třetí na údržbě a prostojích s ní spojených.

Šroubové kompresory KAESER 75 - 160 kW DSD X (PDF 2014 cz)

Šroubové kompresory KAESER 75 - 160 kW DSD X (PDF 2016 de)

Šroubové kompresory KAESER 75 - 160 kW DSD X (PDF 2016 en)