Šroubové kompresory KAESER SM

Modely Aircenter řady SM nabízejí víc než jen účinnou výrobu tlakového vzduchu na minimální instalační ploše, jeho úpravu a skladování.

Šroubový kompresor KAESER SM

Upozornění - aktualizace řady kompresorů SM

Aktuálně (2018) byla řada kompresorů typu SM modifikována a protože došlo k významnějším změnám, včetně výkonu, otáček a účinnosti, tak byla i přejmenována. Staré typy SM.2 (SM 9, SM 12 a SM 15), nyní nahradily SM.3 (SM 10, SM 13 a SM 16).

Aktualizovaný dokument ke stažení: Šroubové kompresory KAESER 5,5 - 9 kW SM (PDF)

 

Co očekává uživatel od kompresoru?

Odpovědí je především vysoká hospodárnost a spolehlivost. Zní to jednoduše, avšak významnou roli přitom hraje několik faktorů. Tak například energetické náklady během životnosti kompresoru několikanásobně převýší pořizovací náklady. Platí to nejen pro velká zařízení, nýbrž i pro relativně malá zařízení jako jsou kompresory SM. Energetická účinnost má proto pro výrobu tlakového vzduchu největší význam. Vedle toho je zvláště důležité bezpečné zásobování tlakovým vzduchem v požadovaném množství a kvalitě. Je základním předpokladem trvalé dostupnosti výrobních zařízení využívajících tlakový vzduch. 

V neposlední řadě patří k hospodárnému kompresoru také co nejni

žší náklady na údržbu. Vyplývají z použití kvalitních konstrukčních dílů, přehledného uspořádání celého zařízení a dostupnosti všech údržbových částí, které vyžadují údržbu. Šroubové kompresory KAESER splňují všechny tyto požadavky a jsou tak základem vysoce účinného a uživatelsky optimálního zásobování tlakovým vzduchem. 

 

SM šroubové kompresory malé ale silné! 

Inovativní Aircenter SM

Modely Aircenter řady SM nabízejí víc než jen účinnou výrobu tlakového vzduchu na minimální instalační ploše, jeho úpravu a skladování. Nabízejí progresivní techniku s vysokým uživatelským efektem a moderním designem, která novátorsky defi nuje princip „plug & work“. Všechny komponenty zařízení – šroubový kompresor, chladivová sušička a dole namontovaný zásobník tlakového vzduchu – jsou uzavřeny v jediné skříni a vzhledově působí jako harmonický celek. Koncepčně řeší tyto modely zejména energetickou účinnost, snadnost údržby a optimální součinnost všech konstrukčních dílů.

 

SM – kompresor pro libovolnou aplikaci

Úsporná sušička

Prostorová úspornost a modularita produktů KAESER přináší v případě kompresorů SM s integrovanou chladivovou sušičkou (verze T) následující výhody: Chladivová sušička je umístěna v samostatné skříni. To chrání sušičku před vyzařovaným

 teplem kompresoru a zvyšuje provozní bezpečnost. Funkce odpojování chladivové sušičky, kterou lze zvolit v řídicím systému kompresoru, významně snižuje spotřebu energie.

Regulace otáček

Ve speciálních aplikacích bývá výhodná regulace otáček. Model SM 12 se proto volitelně dodává také s regulací otáček. Modul SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC) je integrovaný v rozváděči kompresoru a je stejně jako řízení kompresoru SIGMA CONTROL a SIGMA CONTROL BASIC vyroben společností Siemens. 

Kompletní řešení: Aircenter

Absolutně největší úspora místa. Verze vzduchových center Aircenter SM dovolují energeticky účinnou výrobu, sušení, uchovávání a přípravu tlakového vzduchu na minimální instalační ploše. Kompresor, sušička a 270litrový zásobník tlakového vzduchu jsou umístěné v jediné skříni. Volitelně dodáváme také vestavěný mikrofiltr nebo kombinaci mikrofiltrů.

 

Výhody šroubových kompresorů KAESER SM

Síla, šetrnost a tichý provoz

Šroubové kompresorové bloky s nízkými otáčkami. Energeticky nejúspornější řešení používané společností KAESER KOMPRESSOREN pro realizace daného hnacího výkonu. Je tak zaručeno, aby se specifický výkon vždy pohyboval v optimálním rozsahu. V zařízeních SM se otáčky přesně přizpůsobují kompresorovému bloku prostřednictvím flexibilního pohonu s klínovým žebrovaným řemen. Nízké otáčky mají i další přednosti, jako například nižší opotřebení a delší trvanlivost všech spolupracujících komponent včetně velmi tichého provozu. Zvláště důležité je to u kompresorů instalovaných v pracovním prostředí.

Nenáročná údržba

Veškeré údržbové práce lze provádět z jedné strany. Levé víko skříně je snímatelné, všechna údržbová místa jsou snadno dostupná. Stav hladiny a napnutí řemene pohonu lze kontrolovat okénkem, aniž by bylo nutné otvírat víko. Verze T mají navíc obslužný otvor pro testovací snímač na elektronickém odvaděči kondenzátu sušičky. 

Testováno a certifikováno na EMK

Pro zajištění bezvadného provozu je u kompresorů velmi důležitá elektromagnetická kompatibilita (EMK). Proto jsou všechny komponenty a celkový systém podle Směrnice o EMV třídy A1 (pro průmyslové sítě) a třídy B (pro obytnou oblast) certifikovány podle EN 55011. 

Úspora energie

Přes 70 % nákladů na tlakový vzduch představují náklady na energii. Projevuje se to citelně i u malých zařízení. Firma KAESER proto vyvíjí úsilí, aby kompresory byly energeticky co nejúčinnější podle momentálního stavu technického vývoje. Je-li správně navržen celý systém, vytváříte tak základ pro trvale spolehlivé a nákladově výhodné zásobování tlakovým vzduchem.

Chladicí systém s dvouproudovým ventilátorem 

Chladicí systém pracuje s novátorským dvouproudovým ventilátorem přihlášeným k patentování. Jeho tvarové řešení přispívá k vysoké účinnosti a nízké hlučnosti. Oddělená vedení stlačovaného vzduchu pro vzduchový/kapalinový chladič, motor vytvářejí dostatečné rezervy i pro provoz při teplotách okolí do 45 °C. Nasávání pro chlazení motoru a pro stlačování z bezprostředního okolí zajišťuje účinné chlazení motoru a zvyšuje efektivitu komprese. Vedení chladicího vzduchu pracuje s nízkými rychlostmi proudění, a minimalizuje tak hlučnost. K vysoké účinnosti a provozní bezpečnosti chladivové sušičky verzí T významně přispívá jejich nezávislé chlazení.

Řízení odpovídající potřebám

Ne vždy je zapotřebí využívat všech komunikačních možností řízení SIGMA CONTROL. Pro takové případy lze kompresory SM vybavit alternativním řízením SIGMA CONTROL BASIC. Tato kompresorová řídící jednotka nabízí oba energeticky úsporné způsoby regulace: „Dual“ i „Quadro“. Řízení probíhá přes elektronické tlakové čidlo s nízkou spínací diferencí. Protože KAESER vnímá zásobování tlakovým vzduchem komplexně, lze SIGMA CONTROL BASIC navázat i na nadřazené řídicí jednotky. Snadno připojitelný funkční modul přizpůsobí řídicí jednotku pro komunikaci se SIGMA AIR MANAGER. Takto lze kompresor bez velkých nákladů integrovat do soustavy zařízení.

 

Původní dokumentace v češtině: Šroubové kompresory KAESER 5,5 - 9 kW SM (PDF) 

Technická data správná v aktualizované verzi:

Aktualizovaný dokument ke stažení: Šroubové kompresory KAESER 5,5 - 9 kW SM (PDF)