Šroubové kompresory KAESER SX

Modely Aircenter řady SX nabízejí víc než jen účinnou výrobu tlakového vzduchu na minimální instalační ploše, jeho úpravu a skladování.

Šroubové kompresory SX

Co očekává uživatel od kompresoru?

Odpovědí je především vysoká hospodárnost a spolehlivost. Zní to jednoduše, avšak významnou roli přitom hraje několik faktorů. Tak například energetické náklady během životnosti kompresoru několikanásobně převýší pořizovací náklady. Platí to nejen pro velká zařízení nýbrž i pro malá zařízení, jako jsou kompresory SX. Energetická efektivita má proto pro výrobu stlačeného vzduchu nejvyšší význam. Vedle toho je zvláště důležité spolehlivé zásobování stlačeného vzduchu v požadovaném množství a kvalitě To je základním předpokladem trvalé dostupnosti výrobních zařízení využívajících tlakový vzduch. V neposlední řadě patří k hospodárnému kompresoru také co nejnižší náklady na údržbu. Vyplývají z použití kvalitních konstrukčních dílů, přehledného uspořádání celého zařízení a dostupnosti všech údržbových částí. Šroubové kompresory KAESER splňují všechny tyto požadavky, a jsou tak základem vysoce účinného a uživatelsky optimálního zásobování tlakovým vzduchem. 

 

Šroubové kompresory řady SX jsou malé a silné!

Inovativní Aircenter SX

Modely Aircenter řady SX nabízejí víc než jen účinnou výrobu tlakového vzduchu na minimální instalační ploše, jeho úpravu a skladování. Nabízejí progresivní techniku s vysokým uživatelským efektem a moderním designem, která novátorsky definuje princip „plug & work“. Všechny komponenty zařízení – šroubový kompresor, kondenzační sušička a dole namontovaný zásobník tlakového vzduchu – jsou uzavřeny v jediné skříni a vzhledově působí jako harmonický celek. Koncepčně řeší tyto modely zejména energetickou účinnost, snadnost údržby a optimální součinnost všech dílů.

 

Kaeser SX jsou kompresory použitelné v každém případě

Jako všechny šroubové kompresory společnosti KAESER splňují zařízení řady SX požadavky těžkého průmyslového provozu. Jsou spolehlivé, robustní a nejvýše energeticky efektivní. Ekonomické kompresory jsou vynikajícími „sólisty“ pro použití v dílnách a průmyslové výrobě a lze je stejným způsobem flexibilně integrovat do větších systémů se stlačeným vzduchem.

 

SX-T s úspornou sušičkou

Prostorová úspornost a modularita produktů společnosti KAESER přináší u modelů s kondenzační sušičkou (verze T) následující výhody. Kondenzační sušička je umístěna v samostatné skříni. To chrání sušičku před vyzařovaným teplem kompresoru a zvyšuje provozní bezpečnost. Funkce odpojování* vymrazovací sušičky, jež je napojená na provoz kompresoru a kterou lze zvolit v řídicím systému, významně snižuje spotřebu energie.

 

Kompletní řešení komopresorů SX:  

Aircenter

Absolutně největší úspora místa. Verze vzduchových center Aircenter SX dovolují energeticky účinnou výrobu, sušení, uchovávání a přípravu tlakového vzduchu na minimální instalační ploše. Kompresor, sušička a zásobník stlačeného vzduchu jsou umístěné v jediné skříni. Volitelně lze dodat také zařízení s mikrofiltrem nebo kombinací mikrofiltrů.

 

Skvěle přístupné

Veškeré údržbové práce lze provádět z jedné strany. Levé víko skříně je snímatelné, všechna údržbová místa jsou snadno dostupná. Stav hladiny lze kontrolovat okénkem, aniž by bylo nutné otvírat víko. Verze T mají navíc obslužný otvor pro testovací snímač na elektronickém odvaděči kondenzátu sušičky.

 

Snadná údržba

Promyšlené detaily přispívají k jednodušší a tím levnější údržbě. K tomu náleží mimo jiné: vzduchový filtr s efektivní voštinovou strukturou, lehce výměnný olejový filtr, vnější odlučovací patrona a hnací řemeny „Longlife“

 

Energeticky úsporné

Přes 70 % nákladů na stlačený vzduch představují náklady na energii. Projevuje se to citelně i u malých zařízení. Proto společnost KAESER dbá u všech kompresorů na nejvyšší možnou energetickou efektivitu, a to v souladu s nejnovějším technickým vývojem. Je-li správně navržen celý systém, vytváří tak základ pro trvale spolehlivé a nákladově výhodné zásobování tlakovým vzduchem.

 

Chladicí systém s dvouproudovým ventilátorem

Chladicí systém pracuje s novátorským dvouproudovým ventilátorem přihlášeným k patentování. Jeho tvarové řešení přispívá k vysoké účinnosti a nízké hlučnosti. Oddělené vedení stlačovaného vzduchu, stejně jako vstupní chladicí vzduch pro chladič vzduch/kapalina a motor přináší rezervy také při vysokých teplotách okolí do 45 °C. Nasávání chladicího vzduchu motoru a stlačovaného vzduchu přímo z okolí zajišťuje vysoce účinné chlazení motoru a zvyšuje efektivitu stlačování. Vedení chladicího vzduchu pracuje s nízkými rychlostmi proudění, a minimalizuje tak hlučnost. K vysoké účinnosti a provozní bezpečnosti kondenzační sušičky verzí To významně přispívá jejich nezávislé chlazení.

 

Regulace odpovídající potřebám

Ne vždy je zapotřebí využívat všech komunikačních možností řízení SIGMA CONTROL. Pro takové případy lze kompresory SX vybavit alternativním řízením SIGMA CONTROL Basic. Tato kompresorová řídící jednotka nabízí oba energeticky úsporné způsoby regulace: „Dual“ i „Quadro“. Řízení probíhá přes elektronické tlakové čidlo s nízkou spínací diferencí. Protože KAESER vnímá zásobování tlakovým vzduchem komplexně, lze SIGMA CONTROL basic navázat i na nadřazené řídicí jednotky. Snadno připojitelný funkční modul přizpůsobí řídicí jednotku pro komunikaci se SIGMA AIR MANAGER. Tak lze kompresor s jistotou bez velkých nákladů integrovat do strojového seskupení.

Dokunetace šroubovým kompresorům KAESER 2,2 - 5,5 kW SX (soubor PDF)